TRUNG TÂM CEDC TẶNG QUÀ CÁC CHÁU HỌC SINH VƯỢT KHÓ HIẾU HỌC TẠI TIỀN GIANG