=====TIỄN THU====

Tức cảnh tần ngần bước lãng du
Nghiêng nghiêng cánh nhạn ẩn sương mù
Mây đùa núi bạc choàng tay ấp
Nước nghịch sông mờ quyện tiếng ru
Níu ánh tà dương chiều thấp thỏm
Nâng nàng nguyệt ảnh gió vi vu
Chênh chao nỗi nhớ hồn quê cũ
Văng vẳng đàn cầm tiễn biệt thu
Kim Oanh Lê
NGUỒN : LÊ THỊ KIM OANH/DSGDVPL