===THU XƯA===

Lá vàng trải lối thu xưa
Gót hài gõ nhịp em vừa qua đây
Ngác ngơ hạt nắng héo gầy
Heo may gió lạc bên này vườn hoang
                  ********
Còn chăng một chút ngày tàn?
Rêu phong phủ kín mây ngàn lửng lơ
Trách ai sao mãi khạo khờ
Dấu tình ôm cả một bờ tương tư
              ********
Ngõ về sao cứ ảo hư
Trăng treo một mảnh như từ xa xăm
Đêm loang dò dẫm âm thầm
Trải lòng bởi khúc cung trầm du dương
                    *******
Trăng đơn một kiếp vô thường
Ta về đếm bước con đường từng qua
Miếng đêm nhìn cứ lập loà
Nghe hồn hoang lạnh nhạt nhoà thời gian
Kim Oanh Lê
NGUỒN : LÊ THỊ KIM OANH/DSGDVPL