Thơ: TỰ SỰ

Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu …?
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta quên nhau …?! 

Tác giả Đoàn Thị Thương.

Đoàn Thị Thương/ĐS GDNN