Lý do Trấn Thành, Đất rừng phương Nam và phim trăm tỉ trắng tay ở LHP Việt Nam

Tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23, phim “Nhà bà Nữ” của Trấn Thành được đề cử ở một số hạng mục nhưng không chiến thắng.