VIDEO

Phát động Cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao thông” năm 2023

19 Tháng Mười, 2023

https://file1.dangcongsan.vn/data/0/video/2023/10/10/upload_2623/phat-dong-cuoc-thi-chung-tay-vi-atgt.mp4

TỌA ĐÀM KINH DOANH & THƯƠNG HIỆU

1 Tháng Tư, 2022

https://youtu.be/4ziDo-ofsKQ

NHỊP CẦU LAN TOẢ YÊU THƯƠNG

7 Tháng Mười, 2021

https://www.youtube.com/watch?v=YfW0pY68kTA    

Những hoạt động của Trung tâm CEDC

7 Tháng Mười, 2021

https://www.youtube.com/watch?v=wIvlemSbGxs&t=4s

NHÀ GIÁO ƯU TÚ, NHÀ NGÔN NGỮ HỌC – TRẦN CHÚT

7 Tháng Mười, 2021

https://www.youtube.com/watch?v=V18069FvMEg