VIDEO

TỌA ĐÀM KINH DOANH & THƯƠNG HIỆU

1 Tháng Tư, 2022

https://youtu.be/4ziDo-ofsKQ

NHỊP CẦU LAN TOẢ YÊU THƯƠNG

7 Tháng Mười, 2021

https://www.youtube.com/watch?v=YfW0pY68kTA    

Những hoạt động của Trung tâm CEDC

7 Tháng Mười, 2021

https://www.youtube.com/watch?v=wIvlemSbGxs&t=4s

NHÀ GIÁO ƯU TÚ, NHÀ NGÔN NGỮ HỌC – TRẦN CHÚT

7 Tháng Mười, 2021

https://www.youtube.com/watch?v=V18069FvMEg

TRUNG TÂM CEDC TẶNG QUÀ CÁC CHÁU HỌC SINH VƯỢT KHÓ HIẾU HỌC TẠI TIỀN GIANG

7 Tháng Mười, 2021

https://www.youtube.com/watch?v=6uLwE1IKZQs

QUỸ TIẾP SỨC TÀI NĂNG AN GIANG

7 Tháng Mười, 2021

https://www.youtube.com/watch?v=-P0ZSmpvAQw