TIN BUỒN

0
1654
Nhà báo Nguyễn Vũ Tôn Phúc (Bút danh: Tôn Phúc, Bình Minh).

Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông (CEDC) vô cùng thương tiếc báo tin: Nhà báo Nguyễn Vũ Tôn Phúc (Bút danh: Tôn Phúc, Bình Minh), Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, Giám đốc Ban Nghiệp vụ truyền thông điện tử TVEL, Trưởng Ban Biên tập Đặc san Giáo dục & Pháp luật, Trưởng Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử Giáo dục & Pháp luật (gdpl.vn) do bị tai nạn đột ngột đã từ trần ngày 28/8/2019.

Linh cửu quàn tại nhà riêng ở số nhà 085 ấp Hiền Đức, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Lễ viếng tại địa chỉ nhà riêng ở số nhà 085 ấp Hiền Đức, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai từ 15h chiều ngày 29/8/2019.

Thông tin cần liên hệ: Ông Ngô Văn Hiền, Giám đốc Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông – ĐT: 0903682486; Bà Nguyễn Thị Chung: 0766661959.

 

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VÀ TRUYỀN THÔNG (CEDC)