Thành lập Qũy Khuyến học Trần Chút

0
609

Để ghi nhớ công lao đóng góp trong hoạt động giáo dục và tri ân tình cảm của Cố Nhà giáo ưu tú Trần Chút, nguyên Cố vấn sáng lập, nguyên Ủy viên Hội đồng Tư vấn Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông.

Ngày 13/10/2020, Giám đốc Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông đã ký Quyết định số 205 QĐ/GĐTT, về việc thành lập QUỸ KHUYẾN HỌC TRẦN CHÚT thuộc Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông.

Đồng thời, ngày 13/10/2020, Giám đốc Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông cũng đã ký Quyết định số 206 QĐ/GĐTT, về việc chuyển 50 triệu đồng từ nguồn kinh phí tự có của Trung tâm để thành lập QUỸ KHUYẾN HỌC TRẦN CHÚT.

QUỸ KHUYẾN HỌC TRẦN CHÚT có tôn chỉ mục đích hoạt động: 1/ Định kỳ hàng năm mua quà tặng học sinh, sinh viên vượt khó hiếu học vào dịp Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 do Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông tổ chức; 2/ Hỗ trợ học sinh, sinh viên ở những vùng sâu, vùng xa bị thiên tai bão lũ, …

Qũy được quản lý theo hệ thống sổ sách kế toán của Trung tâm do Giám đốc Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông trực tiếp điều hành. Định kỳ hàng năm vào dịp Chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 do Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông tổ chức, Giám đốc Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông báo cáo công khai tình hình thu – chi của Qũy.

Khoản kinh phí các tổ chức, cá nhân tài trợ cho QUỸ KHUYẾN HỌC TRẦN CHÚT, chuyển vào tài khoản số: 109004256665 Ngân hàng Công thương Chi nhánh 9 TP.Hồ Chí Minh. Khi chuyển kinh phí tài trợ đề nghị các tổ chức, cá nhân ghi “Tài trợ Qũy Khuyến học Trần Chút”.

Ban Lãnh đạo Trung tâm, đại diện Hội đồng Tư vấn Trung tâm, đại diện gia đình Nhà giáo ưu tú Trần Chút, đại diện đồng nghiệp Nhà giáo ưu tú Trần Chút, cùng một số cán bộ, nhân viên, cộng tác viên Trung tâm Phát triển Giáo dục và Truyền thông họp thông qua một số hoạt động của Qũy Khuyến học Trần Chút ngày 12/10/2020. Ảnh: BTV.

PV/ĐS GDNN