Giá xăng tiếp tục tăng thêm gần 500 đồng/lít kể từ 15h chiều nay

0
591

Xăng E5RON92 tăng 389 đồng/lít và xăng RON95-III tăng 472 đồng/lít kể từ 15h chiều nay – 26/12.

Theo thông tin từ Liên Bộ Công Thương – Tài chính, kỳ điều hành này, Liên Bộ không trích lập Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng dầu, ngoại trừ mặt hàng xăng RON95 trích lập ở mức 100 đồng/lít.

Thực hiện chi sử dụng Quỹ BOG đối với xăng E5RON92 ở mức 1.200 đồng/lít (kỳ trước là 1.000 đồng/lít), xăng RON95 ở mức 350 đồng/lít (kỳ trước là 200 đồng/lít), dầu diesel ở mức 300 đồng/lít (như kỳ trước), dầu hỏa chi ở mức 500 đồng/lít (kỳ trước là 400 đồng/lít); dầu mazut ở mức 200 đồng/kg (như kỳ trước).

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau: Xăng E5RON92 tăng 389 đồng/lít, bán ra không cao hơn 15.518 đồng/lít; Xăng RON95-III tăng 472 đồng/lít, bán ra không cao hơn 16.479 đồng/lít;

Dầu diesel 0.05S tăng 484 đồng/lít, bán ra không cao hơn 12.376 đồng/lít; Dầu hỏa tăng 411 đồng/lít, bán ra không cao hơn 11.188 đồng/lít; Dầu mazut 180CST 3.5S tăng 330 đồng/kg, bán ra không cao hơn 12.272 đồng/kg.

Thời gian trích lập và chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu áp dụng từ 15h chiều nay (26/12).

NGUỒN : baophapluat.vn