Áp thấp nhiệt đới giữa Biển Đông chồng áp thấp nhiệt đới giật cấp 9

0
755

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hồi 7 giờ ngày 2-9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Hải Nam khoảng 70 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60 km/giờ), giật cấp 9. Ngoài ra, sáng nay trên khu vực giữa Biển Đông một vùng áp thấp đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Áp thấp nhiệt đới giữa Biển Đông chồng áp thấp nhiệt đới giật cấp 9

Vị trí và hướng di chuyển của hai áp thấp nhiệt đới. (Nguồn: nchmf.gov.vn)

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam mỗi giờ đi được khoảng 15-20 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 7 giờ ngày 3-9, vị trí tâm bão ở khoảng 17,2 độ vĩ bắc; 108,3 độ kinh đông, cách đất liền các tỉnh từ Quảng Trị – Quảng Ngãi khoảng 100 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8): Phía bắc vĩ tuyến 13,0 độ vĩ bắc. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Nam, rồi di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Đến 7 giờ ngày 4-9, vị trí tâm bão ở khoảng 17,7 độ vĩ bắc; 109,7 độ kinh đông, cách đất liền các tỉnh từ Quảng Trị – Quảng Ngãi khoảng 210 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5-10 km.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, sau có khả năng mạnh lên thành bão, từ trưa và chiều nay (2-9) khu vực phía nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Bình Định có gió mạnh dần lên cấp 6, vùng gần tâm bão cấp 7-8, giật cấp 10; sóng biển cao 3,0-4,0m; biển động rất mạnh.

* Trước đó, hồi 4 giờ ngày 2-9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 220 km về phía bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (40-60 km/giờ), giật cấp 9.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam mỗi giờ đi được khoảng 15-20 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 4 giờ ngày 3-9, vị trí tâm bão ở khoảng 17,3 độ vĩ bắc; 108,5 độ kinh đông, cách đất liền các tỉnh từ Quảng Trị – Quảng Ngãi khoảng 150 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8): Phía bắc vĩ tuyến 15,0 độ vĩ bắc. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, rồi đổi hướng di chuyển Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 km. Đến 4 giờ ngày 4-9, vị trí tâm bão ở khoảng 17,8 độ vĩ bắc; 109,6 độ kinh đông, cách đất liền các tỉnh từ Quảng Trị – Quảng Ngãi khoảng 210 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75 km/giờ), giật cấp 10.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5-10 km.

Cảnh báo gió mạnh trên biển: Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, sau có khả năng mạnh lên thành bão, từ trưa và chiều 2-9 khu vực phía nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Bình Định có gió mạnh dần lên cấp cấp 6, vùng gần tâm bão cấp 7-8, giật cấp 10; sóng biển cao 3-4m; biển động rất mạnh.

Áp thấp nhiệt đới ở giữa Biển Đông

Hồi 7 giờ ngày 2-9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,2 độ vĩ bắc; 115,9 độ kinh đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 100 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Bắc Đông Bắc mỗi giờ đi được khoảng 5-10 km. Đến 7 giờ ngày 3-9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 16,1 độ vĩ bắc; 116,3 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 400 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8): Phía bắc vĩ tuyến 13,0 độ vĩ bắc. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 7 giờ ngày 4-9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,0 độ vĩ bắc; 113,9 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 200 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

* Hồi 4 giờ ngày 2-9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 14,2 độ vĩ bắc; 115,6 độ kinh đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 100 km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo Bắc Đông Bắc mỗi giờ đi được khoảng 5-10 km. Đến 4 giờ ngày 3-9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 15,8 độ vĩ bắc; 116,2 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 430 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8.

Vùng nguy hiểm do áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6, giật cấp 8): Phía bắc vĩ tuyến 13,0 độ vĩ bắc. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 4 giờ ngày 4-9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 17,5 độ vĩ bắc; 114,0 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 220 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50 km/giờ), giật cấp 8. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

NGUỒN : HÀ THÀNH/NDĐT